BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 maj 2018

Marsz Żółtej Wstążki w Warszawie

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY uczestniczyło w sobotnim Marszu Żółtej Wstążki w Warszawie, które miało na celu przedstawienie postulatów osób z problemami zdrowia psychicznego.

Pierwsza rocznica Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego była okazją do przeprowadzenia w Warszawie Marszu Żółtej Wstążki. Dnia 19 maja 2018 r. o godz. 12.00 spod Ogrodu Saskiego w Warszawie wyruszyły na Plac Konstytucji delegacje osób chorujących, Ich przyjaciół, znajomych i profesjonalistów z całej Polski. Maszerowali, aby przypomnieć o postulatach środowisk osób chorujących: konieczności zrealizowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (przekształcenia Pilotażu NPOZP w pełną jego realizację), godnej opieki psychiatrycznej dla pacjentów w każdym zakątku Polski, prawie osób chorujących do godności i podmiotowości.

Wśród skandowanych przez ok. 200-osobową grupę manifestantów haseł znalazły się m.in.: „GODNA OPIEKA – GODNA CZŁOWIEKA!”; „JESTEŚMY!”; „NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO!”; „GODNOŚĆ DLA KAŻDEGO!”. Z kolei na plakatach i transparentach eksponowanych przez uczestników Marszu przeczytać można było np.: „Choroba to nie mój wybór”; „Jestem obecna”; „1/4 Polaków zetknie się z problemem”; „Jestem sobą – nie chorobą!”.

Marsz Żółtej Wstążki 2018 051

Na Alejach Jerozolimskich szeregi maszerujących zasilone zostały przez zapowiedzianych wcześniej sojuszników upodmiotowienia osób chorujących: kilkunastoosobową grupę motocyklistów. Odczucia manifestantów wypowiedziane zostały na początku i na zakończenie tej imprezy przez Panią dr Joannę Krzyżanowską-Zbucką, która wyraziła m.in. przekonanie o nieodzowności ciągłego informowania opinii publicznej o postulatach osób chorujących psychicznie oraz wywierania – w celu ich zaspokojenia – nacisku na rządzących, niezależnie od reprezentowanych przez tych ostatnich barw politycznych.

Przypomnieć wypada, iż stawiane od lat postulaty wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w ostatnim czasie znalazły sojusznika w postaci obecnie urzędującej Rady Ministrów. Uruchomiony przez Nią Pilotaż NPOZP jest jednak – powinien być – dopiero pierwszym krokiem na drodze do uznania słusznych praw osób chorujących.

W Marszu Żółtej Wstążki uczestniczyła m.in. 3-osobowa delegacja Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY. Nasze – reprezentowane również w toku obrad I Kongresu Zdrowia Psychicznego – Stowarzyszenie stara się uczestniczyć we wszystkich działaniach wspieranych przez ogólnopolską Akademię Liderów Cogito. Sobotnia impreza przygotowana zaś została przez Fundację eFkropka z Warszawy przy wsparciu właśnie ALC. Dziękujemy warszawskim Koleżankom i Kolegom za Ich, służący upublicznieniu postulatów naszego środowiska, wysiłek organizacyjny.

Zygmunt Marek Miszczak

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY

no images were found

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: