BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Maj 2014

Medale Prezydenta Miasta Lublin wręczone

Dzisiaj odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu na  Medal Prezydenta dla osób, instytucji i organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie Lublina.

Sala widowiskowa w Centrum Kongresowym Caritas w Lublinie wypełniła się po brzegi, tak duże było zainteresowanie tym wydarzeniem. Medale Prezydenta Miasta Lublin wręczyła Monika Lipińska Zastępca Prezydenta do Spraw Społecznych.

Laureaci Konkursu o Medal Prezydenta

Nagrodzeni w kategorii I – osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy zawodowe, twórcze, sportowe, itp.:

Medal Prezydenta otrzymał Zdzisław Koziej

Medal Prezydenta otrzymała Joanna Pąk

Wyróżnienia otrzymali: Maciej Białek oraz Jadwiga Machajek

Nagrodzeni w kategorii II – osoby realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina:

Medal Prezydenta otrzymał ksiądz kanonik Mariusz Nakonieczny

Wyróżnienia otrzymały: Dorota Dutkiewicz oraz Barbara Lisek

Nagrodzeni w kategorii III – instytucje/organizacje zaangażowane w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych:

Wręczone zostały dwa wyróżnienia dla :

Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie

oraz

Fundacji Teatroterapii Lubelskiej

Laureaci poszczególnych kategorii zostali uhonorowani Medalem Prezydenta Miasta Lublin na wniosek Kapituły Konkursu, którą tworzą członkowie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin.

W części artystycznej uroczystości wystąpił zespół taneczny „Mix” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie oraz Lubelska Federacja Bardów.


Już wkrótce zamieścimy fotorelację z tego wydarzenia, a także opiszemy sylwetki osób nagrodzonych.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW