BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 styczeń 2017

Mędrcy świata …

”Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy”.

Tą polską kolędą z XVII wieku nawiązującą do narodzenia Jezusa Chrystusa Łukasz Lisek rozpoczął liturgię mszy świętej 6 stycznia 2017 roku w kościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Parafii rzymskokatolickiej w Łańcuchowie. Trzej Królowie, Trzej Mędrcy, Trzej Magowie to osoby, które śpieszyły za Gwiazdą Betlejemską do miejsca narodzin Jezusa aby mu oddać pokłon, cześć i dary.

Na zaproszenie proboszcza Parafii księdza Tomasza Konstanciuka Łukasz wraz z grupą teatralną „Figiel” po mszy świętej zaprezentowali obecnym Jasełka przypominające historię Narodzenia. Grupa otrzymała zaproszenie od księdza Tomasza 20 grudnia 2016 r. podczas spotkania opłatkowego w WTZ w Janowicy. Rozpoczynając mszę świętą ksiądz proboszcz dokonał pięknej prezentacji osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy.

Ksiądz Tomasz naocznie obserwował zajęcia prowadzone w placówce o czym też wspomniał.

1

Trzech Króli to w istocie potoczna nazwa Objawienia Pańskiego, święta które ma uczcić objawienie się Boga swoim wyznawcom. Dlatego w początkach chrześcijaństwa to właśnie 6 stycznia był świętem Bożego Narodzenia.

Królowie nieśli Jezusowi dary: mirrę, kadzidło i złoto. Niepełnosprawni zaś poprzez przekaz pantomimiczny przypomnieli historie Narodzenia oraz oddali cześć Jezusowi Chrystusowi. Nikt z występujących nie zawiódł mimo mrozu.

Zdjęcie

Po prezentacji jasełek i śpiewie kolęd: „Myślę o Tobie Boże”,  „Nim świt”, „Dziś nadzieja rodzi się” wykonanych przez Łukasza, głos zabrała kierownik warsztatu i przewodnicząca Zarządu Koła w jednej osobie. W skrócie przedstawiła działania podejmowane przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Łęcznej oraz placówkę jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy.

Zdjęcie

Powiedziała o sukcesach zespołów działających w ramach zajęć w warsztacie. Zespół muzyczny „Bębnoludy” na zakończenie wykonał utwór „Cisza” dedykując go tym, którzy odeszli do Pana w 2016 r. z Parafii Łańcuchów i wspominając znane im osoby.

Zdjęcie

Młodzież na pamiątkę pobytu w Parafii przekazała na ręce proboszcza szopkę wykonaną w warsztacie a ksiądz proboszcz  obdarował występujących słodyczami.

Zdjęcie

Urzekło nas to, że większość uczestników liturgii mszy świętej została na obejrzenie jasełek. Kiedy zapowiedziany został utwór „Cisza” wszyscy wstali jak na zawołanie. Owacje na stojąco to balsam dla dusz  występujących.

Prace wykonane w warsztacie cieszyły się dużym powodzeniem.

Zdjęcie

Zawsze kiedy prezentujemy prace Uczestników WTZ mamy nadzieję, że znajdą uznanie i zostaną kupione, ale jednocześnie pragniemy pokazać, że osoby z niepełnosprawnością są utalentowane, potrafią robić piękne przedmioty, mają swoje marzenia i plany.

Planem Zarządu Koła i rodziców jest budowa przy warsztacie w Janowicy Domu Rodzinnego. Liczymy na to, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy wesprą tę inicjatywę przekazując chociażby symboliczną złotówkę na konto 36 8693 0006 0000 3812 2003 0001 Banku Spółdzielczego Łęczna z dopiskiem – INWESTYCJA.

Niech Chrystus błogosławi temu przedsięwzięciu. Nie wystarczy usunąć bariery architektoniczne lub zmienić używane w stosunku do osób niepełnosprawnych negatywne określenia. Zrozumienie niepełnosprawności wymaga odejścia od stereotypowego obrazu osoby niepełnosprawnej, biernie oczekującej pomocy we wszystkich strefach życia.

 „Żeby człowiek mógł czuć się człowiekiem, ludzie muszą być dla niego ludzcy”.

Dziękujemy za to, że mogliśmy uczestniczyć w liturgii mszy świętej, zaprezentować jasełka, prace, za miłe słowa skierowane do nas i kolejne zaproszenie.

Ze strony Parafii:

6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, gościliśmy w naszym kościele uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy. Goście uświetnili Eucharystię śpiewem kolęd (solista Łukasz, syn pani Marii Lisek-Zięby). Po mszy świętej wystawili jasełka w formie pantomimy. Jak wiele można powiedzieć bez słów przekonali się ci, którzy zostali po mszy. Można było także zapoznać się z pracami wykonywanymi przez podopiecznych a nawet je zakupić. Na zakończenie spotkania, pod batutą pani Marii wykonali utwór Cisza dedykowany wszystkim zmarłym z parafii w 2016 r. a także zmarłym przyjaciołom i współpracownikom warsztatów.

Maria Lisek – Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: