BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 maj 2015

Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej.

Drugie spotkanie z cyklu „Lublin oczami pieszych” organizowane w ramach projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”. Tym razem będzie poświęcone tematyce specjalnych potrzeb pieszych w naszym mieście. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2015 r., wtorek, o godz. 17.00 Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przy ul. Peowiaków 12 (Centrum Kultury).

Miasto dla ludziNa warsztaty zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby dowiedzieć się, jakie bariery w infrastrukturze miasta napotykają piesi o specjalnych potrzebach, m.in. osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, niewidomy, matka z dziećmi, kobieta z zakupami na szpilkach czy deskorolkarz. Razem z przedstawicielami grup o specjalnych potrzebach chcemy mówić o bezpieczeństwie i wygodzie pieszych w naszym mieście oraz o naszych indywidualnych potrzebach podczas chodzenia po mieście.

Podczas spotkania będzie wyświetlony film, który przygotowujemy specjalnie na to spotkanie. Będzie również możliwość rozmowy oraz wymiany uwag z przedstawicielami różnych grup pieszych o specjalnych potrzebach.

Wiedza o tym, jak się chodzi po Lublinie, przekazana przez mieszkańców na warsztatach, będzie wykorzystana do przygotowania drugiej części standardów pieszych, czyli zbioru zasad projektowania i odnawiania przestrzeni wspólnej, uwzględniających potrzeby i oczekiwania pieszych.

Spotkaniu będzie także towarzyszyć druga część wystawy „Pieszo po Lublinie! piękno, inspiracje, wyzwania”.

Więcej informacji na temat warsztatów zamieszczamy na stronie internetowej www.mdl.ulublin.eu oraz na naszym profilu na Facebook’u:facebook.com/miastodlaludzi.lublin.

Marta Kurowska
prezeska Fundacji Tu obok

Miasto dla ludzi-ulotka1

Miasto dla ludzi-ulotka2

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: