BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 wrzesień 2015

Międzynarodowa konferencja: „Krok za krokiem do uczestnictwa” z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. „Krok za krokiem do uczestnictwa” mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji, która odbędzie się w Zamościu w dniach 11-12 grudnia 2015 roku.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie okazją do interdyscyplinarnej i międzynarodowej dyskusji
o problemach dzieci z mózgowym porażeniem w odniesieniu do biopsychospołecznego modelu niepełnosprawności i ICF.

Mózgowe porażenie dziecięce i inne neurorozwojowe niepełnosprawności są obszernym problemem
i wymagają wszechstronnego i holistycznego podejścia. Celem naszych działań jest prawdziwe zwiększenie uczestnictwa osób z porażeniem mózgowym w życiu społecznym na równi z innymi ludźmi.

Do udziału w konferencji  zapraszamy lekarzy, terapeutów, nauczycieli i innych specjalistów oraz organizatorów interdyscyplinarnego wsparcia zajmujących się kompleksowo problematyką niepełnosprawności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: