BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 grudzień 2015

Międzynarodowa konferencja na temat porażenia mózgowego

Zapraszamy na organizowaną przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem ” w Zamościu Międzynarodową Konferencję. Wykładowcami będą światowe sławy z tej dziedziny, niektórzy po raz  pierwszy w Polsce.
Konferencja odbędzie się w Zamościu w dniach 11-12 grudnia 2015 roku w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.

Spotkanie będzie okazją do interdyscyplinarnej i międzynarodowej dyskusji o problemach dzieci z mózgowym porażeniem w odniesieniu do biopsychospołecznego modelu niepełnosprawności i ICF.

Mózgowe porażenie dziecięce i inne neurorozwojowe niepełnosprawności są obszernym problemem i wymagają wszechstronnego i holistycznego podejścia. Celem naszych działań jest prawdziwe zwiększenie uczestnictwa osób z porażeniem mózgowym w życiu społecznym na równi z innymi ludźmi.

W naszej konferencji uczestniczyć będą lekarze, terapeuci, nauczyciele i inni specjaliści oraz organizatorzy interdyscyplinarnego wsparcia zajmujący się kompleksowo problematyką niepełnosprawności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym..

Program konferencji:

11 grudnia 2015 r.

Rosenbaum (Kanada), „Koncepcje Niepełnosprawności Rozwojowych u dzieci : Nowe pomysły na XXI wiek.

Kułakowska (Belgia), „Jak to wszystko zaczęło się w Zamościu?”

Coates, L. Watson (Wielka Brytania), ” Fundacja Percy Hedley z Newcastle jako model całościowego wsparcia dla osób z MPD i ich rodzin”

Horvathne Kallay (Węgry), „Holistyczny model kształcenia nauczycieli / konduktorów w Instytucie Petö w Budapeszcie”

Csuka (Węgry), „Holistyczne spojrzenie w metodzie Petö”

Król (Polska), „Holistyczny model wsparcia dla osób z MPD w Zamościu – 25 lat doświadczenia”

Panel dyskusyjny prowadzony przez wychowanków Stowarzyszenia „Krok za krokiem” i ich rodziców na temat warunków koniecznych do włączenia w życie społeczne.


12 grudnia 2015 r.

J.Dutkowsky (USA), „Porażenie mózgowe a dorastanie”

Schiariti (Kanada), „Zestawy Podstawowe ICF dla dzieci i młodzieży z MPD: uwzględnienie możliwości i różnic kulturowych”

Jóźwiak (Polska), „Cele i strategia leczenia dźwigniowo – zależnych deformacji kończyn u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”

A.Majnemer (Kanada), „Propagowanie uczestnictwa w rekreacji: od raczkowania do dużych kroków”

H.ten Napel (Holandia), „Przykłady skutecznego wdrażania ICF w doświadczeniach europejskich”

Fraser (Szkocja), „AAC usprawniające funkcjonalne umiejętności komunikacyjne i udział osób z porażeniem mózgowym w społeczeństwie”

Batorowicz (Kanada), „Wspieranie znaczenia uczestnictwa w aktywności dziecięcej: terapia zajęciowa i transdyscyplinarne podejście”

Konferencja została objęta patronatem przez Prezydenta Miasta Zamościa, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych oraz Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.

Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych uczestników Konferencji na Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego i kanadyjskiej solistki Suzanne Shulman (flet) w dniu 11 grudnia 2015 roku.

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. ” Od pacjenta do obywatela-promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF”  dofinansowanego przez PFRON.

Logotypy Państwowego Funduszu Rehabilitaci Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu, Federacji Organizacji na Rzecz Mózgowego Porażenia Dziecięcego

lek. med. Maria Król
Przewodnicząca „Krok za krokiem”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za Krokiem” w Zamościu

Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
tel/fax 84 62 71 438, biuro@spdn.pl
www.spdn.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: