BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Wrzesień 2013

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością” w Białej Podlaskiej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywizacja osób z niepełnosprawnością, która odbędzie się 19 i 20 września w Białej Podlaskiej.

Organizatorami konferencji są: Katedra Fizjoprofilaktyki, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Katedra Psychologii Rehabilitacji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Patronat nad konferencją objął: dr Wojciech Skiba, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i informacji o barierach w działaniach i uczestnictwie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności a także o budowaniu środowiska bez barier i sposobach ich przezwyciężania. Pragniemy zainicjować dyskusję o uwarunkowaniach skutecznej rehabilitacji kompleksowej, szczególnie pochylając się też nad aktywizacją społeczną i zawodową.

W  konferencji mogą brać udział: pedagogów, psychologów, prawników, socjologów i pracowników socjalnych, doradców zawodowych oraz lekarzy, fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani i zaangażowani  w rehabilitację kompleksową. Liczymy na udział w obradach gości z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy.

Wygłoszone prace będą publikowane w recenzowanej, dwutomowej monografii („Aktywizacja osób z niepełnosprawnością”); planujemy też rekomendację wybranych prac – do druku w czasopismach z zakresu rehabilitacji.

Język konferencji: polski, angielski, rosyjski
Język publikacji: polski, angielski

Koszt uczestnictwa: 300 zł; studenci-doktoranci: 200 zł

Opłata obejmuje: udział w sesjach, przerwy kawowe, materiały konferencyjne

Planowane sesje:
1. Rehabilitacja medyczna w aktywizacji osób z niepełnosprawnością
2. Bariery osobowe i środowiskowe w uczestnictwie osób z niepełnosprawnością
3. Rehabilitacja kompleksowa – współczesne kierunki działań w aktywizacji społecznej i zawodowej
4. Wychowanie fizyczne, sport i turystyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Więcej informacji na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: