BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Wrzesień 2012

Międzynarodowe Seminarium „Accessibility”

W dniu 24 października br. w  Warszawie  Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich organizuje wraz z Handisam – szwedzką instytucją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych Międzynarodowe Seminarium „Accessibility” dotyczące szeroko pojętej „dostępności” dla osób niepełnosprawnych.

Celem spotkania jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń projektowych we wskazanym zakresie oraz możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych na rzecz rozszerzenia projektów o komponent ponadnarodowy w podobnej tematyce.

Zgłoszenia można nadsyłać do 5.10.2012 r. na adresy: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl oraz maciej.jamrozik@cpe.pl

Na stronie Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Lublinie znajdują się  formularz zgłoszeniowy, program oraz opisy projektów dotychczas zgłoszonych.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW