BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 wrzesień 2017

Międzynarodowe Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku „Rock`n roll”

Fundacja Nieprzetartego Szlaku i  ŚDS Akademia Artystyczna zapraszają na XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku „Rock`n rollw dniach 1-2 grudnia 2017 r.

Spotkania z Piosenką są imprezą integracyjną przygotowującą do corocznych Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku (SANS) – Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych. Każdorazowo Spotkania z Piosenką są związane z określonym tematem. Do niego nawiązują prowadzone w przerwach zabawy, konkursy i wystrój sali, stroje uczestników czy wreszcie śpiewane podczas imprezy piosenki. W 2017/2018 roku będą to Spotkania o tematyce ROCK`N ROLL.

REGULAMIN „SPOTKAŃ Z PIOSENKĄ NS”

 1. Każdy ze zgłaszających się ma zaprezentować przynajmniej dwie piosenki nawiązujące do tematu cyklu Nieprzetartego Szlaku – „Rock`n roll

 2. W przypadku zgłoszenia dużej ilości osób na Spotkania organizatorzy przewidują podział wykonawców wg kategorii (młodsi i starsi; uczestnicy indywidualni i grupy).

 3. Zgłoszenie na Spotkania wraz z nagraniem utworów i załącznikami należy przysłać
  do dnia 12 listopada 2017 roku na adres: Centrum ARTEterapii, ul. Nowy Świat 34c, 20-425 Lublin, ORAZ NA ADRES MAILOWY: nieprzetarty szlak@gmail.com

 4. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób.

 5. Organizatorzy po przesłuchaniu nadesłanych płyt podejmują decyzję o zakwalifikowaniu solisty lub zespołu do Spotkań. O swojej decyzji organizator informuje wszystkich, którzy przysłali zgłoszenia.

 6. Spotkania z Piosenką w Polsce odbędą się w Lublinie w dniach 1-2.12.2017 r.

 7. Organizatorzy przewidują upominki i wyróżnienia, między innymi: dyplomy, umieszczenie zgłoszonych piosenek w Śpiewniku SANS’2018 oraz występ na „XXVIII Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku” w maju 2018 roku.

 8. Przewidujemy specjalne wyróżnienia i nagrody dla piosenek autorskich, napisanych specjalnie na Spotkania.

 9. Dla zainteresowanych organizatorzy mogą zapewnić noclegi oraz posiłki.

 10. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Spotkaniach jest nadesłanie:

  1. Karty Zgłoszenia na XX Spotkania z Piosenką NS, (w wersji elektronicznej oraz papierowej)

  2. Listy uczestników Spotkań,

  3. nagrania zgłoszonych piosenek (nagranie pozostaje u organizatora),

  4. nagrania akompaniamentu do piosenki na płycie CD lub w postaci pliku mp3
   (za wyjątkiem sytuacji kiedy piosenka będzie wykonywana z akompaniamentem granym na żywo),

  5. tekstów piosenek wraz z określeniem autora tekstu i muzyki oraz z akordami gitarowymi lub zapisem nutowym.

 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezakwalifikowania powtarzających się utworów.

 12. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.

 13. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku w formie publikacji zdjęć i nagrań audio i video zrobionych w trakcie imprezy oraz biorą odpowiedzialność za wszelkie kwestie dotyczące wykorzystywania utworów z prawami autorskim.

Karta zgłoszenia – SPOTKANIA Z PIOSENKĄ ROCK AND ROLL

Dodatkowe informacje

Karolina Czajka

Organizator Spotkań z Piosenką NS

tel. 609 763 150

nieprzetartyszlak@gmail.com

www.nieprzetartyszlak.eu

www.facebook.com/nieprzetarty.szlak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: