BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Czerwiec 2019

Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej w Nałęczowie

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Inwalidy i Osób z Niepełnosprawnością w Nałęczowie.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od modlitwy i zapalenia zniczy przy pomniku Papieża Jana Pawła II. Następnie pochód osób z niepełnosprawnością przeszedł do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, aby dalej świętować ten uroczysty dzień.

Tegoroczne obchody uświetnili miedzy innymi pan Wiesław Pardyka Burmistrz Miasta i Gminy Nałęczów, pani Małgorzata Suszek-Zawadzka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Alicja Jankiewicz Prezes Lubelskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Pan Ryszard Dados w Imieniu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Podczas uroczystości wystąpili wspaniali artyści z zaprzyjaźnionych ośrodków. Wystąpiła gr II z Przedszkola im Adama Żeromskiego w Nałęczowie, grupa teatralna „Maguta” z Warsztatu Terapii w Poniatowej, „Celejowskie słowiki” z Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Celejowie, „Sympatyczni” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie, oraz chór „Niezapominajka” działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nałęczowie. Wszystkim artystom oraz przybyłym gościom bardzo dziękujemy za obecność i wspólną zabawę.

Magdalena Stasiak-Toruń

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: