BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 maj 2015

Międzynarodowy Dzień Inwalidy oraz Osoby Niepełnosprawnej

16 kwietnia 2015 r. odbył się Międzynarodowy Dzień Inwalidy oraz Osoby Niepełnosprawnej.
Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osoby Niepełnosprawnej, który obchodzony jest 5 maja. 

Spotkanie rozpoczęło przy pomniku upamiętniającym Papieża Jana Pawła II a kontynuowane było w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością p. Małgorzata Suszek-Zawadzka – dyrektor PCPR w Puławach, p Artur Rumiński – wiceburmistrz Miasta i Gminy Nałęczów, p. Urszula Stefanyszyn – dyrektor Gimnazjum w Nałęczowie, Stanisław Olszewski – dyrektor ZOPO w Nałęczowie, p. Maria Krupa – kierownik MOPS-u oraz inni znakomici goście.

W naszym spotkaniu uczestniczyli również: uczestnicy z Wtz Nałęczów, Wtz Poniatowa, ŚOW „Pinokio”, młodzież OSW w Kęble, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością.

Wszystkich gości powitały p Maria Rzeczyca – Przewodnicząca Nałęczowskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz p Magdalena Stasiak-Toruń – Prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytawnego.

Po części oficjalnej nastąpiła cześć artystyczna, w której zaprezentowały się:

– grupa teatralna „SYMPATYCZNI” z wtz Nałęczów,
– grupa teatralna „MAGUTA” z wtz Poniatowa,
– grupa teatralna „MISZ MASZ” z SOSW w Kęble
– grupa teatralna „KASTA” z ŚOW „Pinokio”
– grupa przedszkolna „Mali Artyści”

Spotkanie zorganizowane było przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne oraz
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Nałęczowie.

no images were found

Agnieszka Wiślińska-Kruk

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: