BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapisz się na newsletter

15 Maj 2015

Międzynarodowy Dzień Inwalidy oraz Osoby Niepełnosprawnej

16 kwietnia 2015 r. odbył się Międzynarodowy Dzień Inwalidy oraz Osoby Niepełnosprawnej.
Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osoby Niepełnosprawnej, który obchodzony jest 5 maja. 

Spotkanie rozpoczęło przy pomniku upamiętniającym Papieża Jana Pawła II a kontynuowane było w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością p. Małgorzata Suszek-Zawadzka – dyrektor PCPR w Puławach, p Artur Rumiński – wiceburmistrz Miasta i Gminy Nałęczów, p. Urszula Stefanyszyn – dyrektor Gimnazjum w Nałęczowie, Stanisław Olszewski – dyrektor ZOPO w Nałęczowie, p. Maria Krupa – kierownik MOPS-u oraz inni znakomici goście.

W naszym spotkaniu uczestniczyli również: uczestnicy z Wtz Nałęczów, Wtz Poniatowa, ŚOW „Pinokio”, młodzież OSW w Kęble, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością.

Wszystkich gości powitały p Maria Rzeczyca – Przewodnicząca Nałęczowskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz p Magdalena Stasiak-Toruń – Prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytawnego.

Po części oficjalnej nastąpiła cześć artystyczna, w której zaprezentowały się:

– grupa teatralna „SYMPATYCZNI” z wtz Nałęczów,
– grupa teatralna „MAGUTA” z wtz Poniatowa,
– grupa teatralna „MISZ MASZ” z SOSW w Kęble
– grupa teatralna „KASTA” z ŚOW „Pinokio”
– grupa przedszkolna „Mali Artyści”

Spotkanie zorganizowane było przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne oraz
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Nałęczowie.

Agnieszka Wiślińska-Kruk

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW