BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Kwiecień 2014

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Nałęczowie

W dniu 23.04.2014 roku w Nałęczowie odbyło się spotkanie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej.

Organizatorami byli Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nałęczowa oraz Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście Burmistrz Nałęczowa Pan Andrzej Ćwiek, Dyrektor PCPR w Puławach Pani Małgorzata Suszek-Zawadzka, Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Pani Krystyna Matraszek.

003

Obchody rozpoczęły się modlitwą przy pomniku upamiętniającym Jana Pawła II, którą poprowadził zaprzyjaźniony Ksiądz Kanonik Leszek Berezecki.

007

Część oficjalna odbywająca się w sali kinowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury rozpoczęła się przywitaniem gości i Pani Dyrektor PCPR przedstawiła prezentację dotyczącą form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Uroczystość została uświetniona występami dzieci z Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie oraz osób niepełnosprawnych z zespołu muzycznego VECTIS przy Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej, grupy teatralnej MAGUTA działającej w WTZ w Poniatowej oraz zespołu taneczno-wokalnego SYMPATYCZNI z WTZ w Nałęczowie.

Podczas uroczystości odbywały się kiermasze prac wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

no images were found

 Józef Blikowski
WTZ Nałęczów

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: