BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 wrzesień 2017

Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Znak Cyklu NS 2017/2018 „Rock’n’roll”

Konkurs na Znak Graficzny, rozpisany wśród osób niepełnosprawnych, jest imprezą przygotowującą do corocznych Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku (SANS) Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych. Najbliższy Przegląd będzie miał miejsce 20-22 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

Co roku wspólnie z instruktorami wybieramy temat całorocznego Nieprzetartego Szlaku. W roku 2017 – 2018 wszystkie imprezy cyklu będą realizowane w konwencji „ROCK’N’ROLLA” i dlatego nasz znak graficzny również związany jest z tym tematem. Najlepsza praca przez cały rok będzie oficjalnym znakiem naszego międzynarodowego cyklu. Będzie ona na znaczkach, plakatach, zaproszeniach, dyplomach, pieczątkach… wszystkich naszych imprez w Polsce i za granicą, m.in.: XX Jubileuszowych Spotkań z Piosenką NS, Wystawy Plastycznej NS, Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Teatr w Obiektywie i finału cyklu – teatralnych Międzynarodowych Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku (SANS).

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Prosimy o nadsyłanie prac do 25 września 2017 do Lublina.

*

 

Nieprzetarty Szlak (świadomie nawiązujemy do tradycji harcerskich) to całoroczny cykl działań artystycznych – plastycznych, muzycznych, teatralnych, których bohaterami są osoby niepełnosprawne. Imprezy NS, między innymi ze względu na swój poziom artystyczny i organizacyjny, wpływają na odbiór osób niepełnosprawnych w społeczeństwie – Polski, Ukrainy, Białorusi, Europy. Następuje wypracowywanie nowych, innowacyjnych metod pracy, rehabilitacji oraz popularyzacja pomysłów już sprawdzonych.

Finałem całego cyklu jest kwietniowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z tradycją nie chodzi tu o wybranie najlepszych, a o pełne radości spotkania tych wszystkich, którym przez życie iść jest dużo ciężej, a którzy pomimo tych trudności ofiarowują innym piękno i radość swojej twórczości i zaangażowania.

Właśnie dlatego nasz Przegląd nazywamy

SPOTKANIAMI ARTYSTÓW NIEPRZETARTEGO SZLAKU (SANS)

Co roku wspólnie z instruktorami wybieramy temat całorocznego Nieprzetartego Szlaku. Wszystkie imprezy cyklu w roku 2017 – 2018 będą realizowane w konwencji Rock and rolla: Konkurs na Znak Graficzny, XX jubileuszowe Spotkania z Piosenką, Konkurs Plastyczny, Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Teatr w Obiektywie i wreszcie finał cyklu – Spotkania Teatralne (SANS) Chcemy, aby dni spędzone w Lublinie pozostawiły u uczestników niezatarte wspomnienia. Impreza nie ma charakteru konkursowego. Przerwy między spektaklami wypełnione będą wspólną zabawą i piosenkami; Przeglądowi towarzyszyć będzie bal, tort dla najciekawiej przebranej grupy i wiele innych atrakcji a wszystko konwencji Rock’n’Rolla, nie dotyczy to jednak tematu samych przedstawień! Instruktorów zapraszamy na warsztaty podczas których analizować będziemy prezentowane spektakle.

W ramach cyklu 2017-2018 odbyły się:

  1. Międzynarodowe Warsztaty Teatralne w naszym Ośrodku Teatralnym w Skrzynicach. (16-22.07.2017);

  2. Również lipcu 2017 roku dla kilku teatrów odbyły się Skrzynickie Spotkania Teatralne – warsztaty dla zespołów osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej zapraszamy na:

  1. Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Znak Cyklu NS 2017/2018 „Rock’n’roll”. Najlepsza praca będzie przez cały rok oficjalnym znakiem naszego międzynarodowego cyklu. Będzie na znaczkach, plakatach, pieczątkach…

  2. 1-2.12.2017 roku zapraszamy na XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku.

  3. W pierwszym kwartale 2018 roku wszystkich miłośników sztuk plastycznych zapraszamy do przesyłania nam swoich prac (obowiązuje temat „Rock’n’roll”) na Międzynarodową Wystawę Plastyczną Artystów Nieprzetartego Szlaku.

  4. Wreszcie w dniach od 20 – 22 kwietnia 2018 roku odbędzie się w Lublinie Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych – SANS’2018 „Rock’n’roll”. Spotkaniom towarzyszy Międzynarodowy fonkurs fotograficzny Teatr w Obiektywie.

Dla instruktorów – wychowawców pracujących z osobami niepełnosprawnymi prowadzić będziemy warsztaty teatralne, muzyczne itp. Najciekawsze zespoły wokalne i teatralne z Polski zostaną nominowane do udziału w imprezach organizowanych we Lwowie i Brześciu.

Jeżeli nasza propozycja znalazła uznanie w Państwa oczach, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pełną informacją o organizowanych przez nas działaniach umieszczoną na naszych stronach www.nieprzetartyszlak.eu Już niebawem znajdą tam Państwo opisy i zdjęcia z poprzednich edycji Nieprzetartego Szlaku, regulaminy poszczególnych imprez, karty zgłoszeń, itd.

Pytania dotyczące naszej propozycji prosimy kierować na adres:

Sekretariat Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku

Centrum Arteterapii

20-418 Lublin; ul. Nowy Świat 34c

tel.: +48 669 998 911; nieprzetartyszlak@gmail.com lub

+48 603 306 687 – Michał Stanowski; +48 669 998 911 – Aneta Stanowska.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Koordynator Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku

Michał Stanowski

Fundacja Nieprzetartego Szlaku

www.nieprzetartyszlak.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: