BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Luty 2018

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Artystów Nieprzetartego Szlaku 2018 „Rock’n Roll”

Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Centrum Arteterapii i ŚDS „Akademia Artystyczna” ogłaszają Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Artystów Nieprzetartego Szlaku 2018 „Rock’n Roll”.

Konkurs Plastyczny skierowany jest do osób niepełnosprawnych z Polski i z zagranicy. Wystawa, która powstanie z nadesłanych prac, stanowi część XXVIII Międzynarodowego Cyklu Imprez Nieprzetartego Szlaku.

Każdy Cykl związany jest z określonym tematem. Do niego nawiązują Międzynarodowy Konkurs na znak Cyklu, Spotkania z Piosenką oraz aranżacja finału Cyklu – Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych. W  2018 roku będziemy się bawili w konwencji „Rock’n Roll”, dlatego prace nadsyłane na konkurs plastyczny również muszą być związane z tym tematem.

    REGULAMIN

1.   Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego osób z niepełnosprawnościami szerszej publiczności oraz ich promowanie. Chcemy również promować instruktorów, którzy dbają o rzeczywisty rozwój artystyczny swoich podopiecznych.

2.   Prace mają nawiązywać do konwencji Międzynarodowego Cyklu Nieprzetartego Szlaku 2017 – 2018 roku „Rock’n Roll”.

3.   Konkurs ogłoszony zostaje w dwóch kategoriach:

– prace indywidualne

– prace zbiorowe

4.   Dopuszczalne są wszelkie techniki plastyczne.

5.   Prace muszą być wykonane samodzielnie.

6. Prace powinny być odpowiednio przygotowane – gotowe do ekspozycji na wystawie.

7.   Do każdej pracy musi zostać dołączony opis zawierający:

tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora, nazwa ośrodka oraz imię i nazwisko opiekuna „plastycznego”.

8. Poprzez nadesłanie zgłoszeń i prac na Konkurs autorzy oraz opiekuni „plastyczni” wyrażają zgodę na:

– przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu

– bezpłatnego opublikowania danych uczestników Konkursu

– bezpłatnego publikowania i reprodukowanie prac konkursowych

9.   Z jednego ośrodka można zgłosić maksymalnie 10 prac.

10. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez przysłanie „ZGŁOSZENIA NA WYSTAWĘ ARTYSTÓW NIEPRZETARTEGO SZLAKU” wraz z „LISTĄ UCZESTNIKÓW NS” (twórców prac plastycznych) na adres: Centrum ARTEterapii Lublin, ul. Nowy Świat 34c z dopiskiem „Konkurs Plastyczny NS” do dnia 2 marca 2018.

11. Prace konkursowe należy dostarczyć do Centrum Arteterapii do dnia 2  marca 2018

12. Od 6 do 8 kwietnia 2018 roku naszą wystawę prezentować będziemy w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie – w trakcie trwania Międzynarodowych Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku.

13.  ACK „Chatka Żaka” ani organizatorzy konkursu nie zapewniają całkowitej ochrony prac prezentowanych na wystawie.

14. Zwycięzców konkursu wyłoni profesjonalne Jury. Autorzy najlepszych prac konkursowych w każdej z kategorii otrzymają dyplomy i nagrody. Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 8 kwietnia 2018 r. podczas Wielkiego Finału Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku.

15. Demontaż wystawy i wydawanie prac zaplanowane jest na 8 kwietnia 2018 r. po Wielkim Finale SANS. Po tym terminie prace będzie można odebrać w Centrum Arteterapii do dnia 11 maja 2018 roku. 16. Organizatorzy nie odpowiadają za nieodebrane prace.

17.  Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.

Kontakt i dodatkowe informacje można uzyskać:

Beata Zając  – Organizator Konkursu Plastycznego

790 619 438

keckabeata@gmail.com

 

Aneta Stanowska  – Organizator Cyklu NS

669 998 618

anza2273@gmail.com

http://nieprzetartyszlak.eu/konkurs-plastyczny-nieprzetartego-szlaku-rock-and-roll/

Koordynator Nieprzetartego Szlaku

Michał Stanowski

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: