BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 lipiec 2015

Międzypokoleniowa Szkoła Fundraisingu – zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego kierowania pozyskiwaniem funduszy z różnych źródeł na rzecz organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” zaprasza do udziału w szkoleniach w ramach „Międzypokoleniowej Szkoły Fundraisingu 2.0”, które rozpoczną się 4 września 2015 w Lubinie.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Już niedługo 14 seniorów oraz 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie miało szansę na zdobycie bardzo poszukiwanego na rynku zawodu fundraisera. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia, podczas których uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego kierowania pozyskiwaniem funduszy z różnych źródeł na rzecz organizacji pozarządowych.

Działanie jest innowacyjnym przedsięwzięciem z uwagi na fakt, iż w trakcie części teoretycznej zajęć razem z seniorami będą także kształceni ich przyszli opiekunowie – osoby z organizacji przyjmujących wolontariuszy.
Organizacja procesu szkoleniowego w grupach łączonych (seniorzy i opiekunowie) z jednej strony przygotowuje opiekunów dla osób starszych, którzy będą pomagać podczas angażowania się w sektor obywatelski, a z drugiej strony wpływa na integracje międzypokoleniową. Wykorzystuje aktywne/dwustronne uczenie się pokoleń – senior od osoby młodszej jak i osoba młodsza od seniora wykorzystując jego „mądrość życiową”.

Do kogo kierowane jest szkolenie
Uczestnikami szkolenia mogą być osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe i spełniają łącznie następujące kryteria rekrutacji:

Seniorzy
· osoby w wieku powyżej 60 lat,
· zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego,
· gotowi do podjęcia wolontariatu w sektorze pozarządowym,
· posiadający motywację do uczestnictwa w MSF 2.0

Opiekun
· osoby w wieku do 60 lat,
· zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego,
· członkowie, wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych z terenu województwa lubleskiego,
· zajmujący określone stanowisko w organizacji – preferowane będą osoby, które zajmują się bezpośrednio pozyskiwaniem środków na działalność organizacji,
· posiadający motywację do uczestnictwa jako opiekun w MSF 2.0.

Do projektu można się zgłosić na 3 sposoby:
1. osoba w wieku do 60 lat – przedstawiciel organizacji pozarządowej – zgłasza się jako potencjalny opiekun wolontariusza – osoba taka w uzgodnieniu ze swoją organizacją typuje Seniora, który razem z nią uczestniczy w procesie edukacji w MSF 2.0
2. osoba w wieku powyżej 60 lat – Senior – zgłasza się z własnej inicjatywy po uprzednim wytypowaniu dla siebie organizacji, w której odbędzie wolontariat
3. organizacja zgłasza swojego przedstawiciela oraz Seniora, którzy razem uczestniczą w procesie edukacji w MSF 2.0

Oferowane formy wsparcia
Zajęcia będą odbywały się w Lublinie w systemie 3 zjazdów dwudniowych (48 godzin warsztatów) w następujących terminach:
4-5 września 2015 r.
25-26 września 2015 r.
16-17 października 2015 r.

Zajęcia obejmować będą następującą tematykę:
1. Specyfika Trzeciego sektora i podstawy fundraisingu
2. Metody fundraisingowe
3. Strategie w fundraisingu oraz wizerunek organizacji

Trenerzy Międzypokoleniowej Szkoły Fundraisingu 2.0 to doświadczeni szkoleniowcy, którzy swoją wiedzę na temat fundraisingu czerpią przede wszystkim z codziennej pracy w organizacjach pozarządowych.

W trakcie zajęć teoretycznych każdy z Seniorów odbędzie 3 miesięczny wolontariat w wytypowanych organizacjach pozarządowych. Każdy wolontariusz będzie miał przydzielonego opiekuna – osobę, która od początku uczestniczyła z danym uczestnikiem w procesie szkoleniowym.

Rekrutacja do Międzypokoleniowej Szkoły Fundraiserów 2.0 w województwie lubelskim trwa do 16 sierpnia 2015r.

Osoba zainteresowana musi złożyć w biurze projektu podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem projektu.
Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone są w załączeniu oraz są do pobrania na stronie internetowej: www.modrzew.org

Uwaga!
Informujemy, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

Dokładne informacje na temat Międzypokoleniowej Szkoły Fundraisingu 2.0 udziela realizator projektu:
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
21-040 Świdnik, ul. Racławicka 17/3
tel./fax 81 744 39 43
e-mail: msf@modrzew.org

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: