BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Listopad 2013

Miejsca w przedszkolu dla dzieci niepełnosprawnych

Są jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku 3 – 5 lat posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 przy ul. Wolskiej 5 w Lublinie.

Aktualnie do przedszkola uczęszcza 114 dzieci, w tym 19 niepełnosprawnych. Placówka może się opiekować blisko dziesięciorgiem więcej. Do prowadzenia zajęć zatrudniono wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w tym specjalistów: psychologa, logopedę oraz fizjoterapeutę. Dzieci bawią się i uczą w nowocześnie wyposażonych salach. Z myślą o dzieciach niepełnosprawnych w przedszkolu powstała dodatkowo Sala Doświadczania Świata. Jest to specjalne pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Sala służy prowadzeniu terapii polisensorycznej dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: m.in. z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, czy zaburzeniami mowy na tle nerwicowym. Dzieci doświadczają w niej świat zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Mogą się odprężyć i wyciszyć.

Wyposażenie przedszkola przy ul. Wolskiej, kolorowe zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne, zakupiono w ramach realizowanego przez Gminę Lublin projektu „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o wartości blisko 4 i pół mln. złotych zakłada popularyzację edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, a także wzmocnienie rozwoju psychoruchowego dzieci poprzez ich uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych. Przez dwa lata realizacji projektu, do placówki będzie uczęszczać łącznie 160 dzieci, w tym 40 niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje:
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
ul. Dolna 3-go Maja 5, 20-079 Lublin, pokój 301 tel. 81 466 39 89

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie,
ul. Wolska 5, tel. 81 466 49 75

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Miasta Lublin.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: