BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Marzec 2014

Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie zaprasza na dni otwarte

 W każdy wtorek marca od godz. 15.30 przedszkole otwiera swoje podwoje dla rodziców dzieci od 3 do 6 lat.Do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego  uczęszczają dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu lub orzeczenie o kształceniu specjalnym. Przedszkole oferuje pomoc dziecku niepełnosprawnemu w procesie poznawania świata i siebie. Zatrudnia specjalistów wychowania przedszkolnego, pedagogiki specjalnej a także logopedę, rehabilitanta, pielęgniarkę.

Adres: ul. Szkolna 5, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 22 31

Dni Otwarte w przedszkolu integracyjnym we Włodawie

 

Więcej informacji na stronie przedszkola

Aneta Gibuła

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW