BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Listopad 2016

Mikro innowacje – Makro korzyści

„Co zrobić, żeby młodzi ludzie po skończeniu szkoły nie musieli wyjeżdżać na przysłowiowy „zmywak” za granicę? Jeżeli masz pomysł, który choćby w najmniejszym stopniu może ułatwić im znalezienie pracy – Lubelska Fundacja Rozwoju pomoże go zrealizować ”– w taki sposób rozpoczyna się artykuł na temat partnerskiego projektu „Mikro innowacje – Makro korzyści” (pełna treść artykułu: http://www.panoramalubelska.pl/wiadomosci/265,lubelska-fundacja-rozwoju-szuka-dobrych-pomyslow).

W ramach projektu realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju – jednego z tylko 4 podobnych przedsięwzięć realizowanych w skali kraju – możemy przeznaczyć do 100 tys. złotych na rozwinięcie nowych – innowacyjnych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących metod, narzędzi z pogranicza obszaru edukacji i zatrudnienia. Naszą ofertę kierujemy do instytucji, organizacji ale również osób prywatnych z nowatorskimi pomysłami, których wdrożenie może redukować problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.

Na potrzeby niniejszego projektu innowacje społeczne zdefiniowano jako nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych. Innowacja to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać wyłącznie innowacje społeczne związane z przejściem z systemu edukacji do aktywności zawodowej.  Przykładowe typy innowacji społecznych:

  • nowe usługi,
  • nowe produkty,
  • nowe procesy,
  • nowe platformy,
  • nowe formy organizacyjne,
  • nowe zasady,
  • nowe instrumenty i modele finansowe,
  • nowe rozwiązania prawne,

a także kombinacje ww. form.

Innowatorami społecznymi mogą być  osoby fizyczne, grupy nieformalne lub podmioty (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, zrzeszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie, przedsiębiorcy, instytucje – w tym instytucje rynku pracy, szkoły, szkoła wyższa, uczelnie itd.).

Użytkownikami innowacji społecznych mogą być publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie i szkoły wyższe, pracodawcy i organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe. Odbiorcami – osoby pozostające w systemie edukacji dla których tworzone są innowacyjne rozwiązania nastawione na zapobieganie występowania zdiagnozowanych w POWER problemów, tj. uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, oraz studenci ostatnich lat studiów (I i II stopnia) uczelni i szkół wyższych z terenu województwa lubelskiego i osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego w wieku 18-25 lat, które nie podjęły jeszcze pierwszej pracy.

Pytania na temat warunków przystąpienia do projektu należy kierować Brokerów Innowacji – personelu projektu: Cezary tel. 669 200 929, Ewa tel. 664 490 109, Krystyna tel. 602 680 478, Agata tel. 81 466 52 11.

Najważniejsze informacje na temat projektu w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/ a wszelkie aktualności będą zamieszczane systematycznie na fanpage na faceboooku https://www.facebook.com/Projekt.MikroMakro/?fref=ts

Prezentacja 

Jacek Paprota

Dyrektor Generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Koordynator Projektu

Lubelska Fundacja Rozwoju

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: