BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Czerwiec 2014

Mikrofalowy hełm wykryje udar mózgu. Rewolucyjny wynalazek

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW