BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Listopad 2011

Mistrzostwa Polski Juniorów w Goalball – Katowice

 Mistrzostwa Polski Juniorów w Goalball zostały zorganizowane przez WSSiRN START Katowice na zlecenie PZSN START Warszawa w dniach 18-20.11.2011 roku  w hali Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 72. 

Celem organizacji Mistrzostw Polski Juniorów w Goalball było:
– wyłonienie zespołu Mistrza Polski Juniorów w Goalball  w trzech kategoriach: kobiet, młodzików i juniorów w roku 2011
– propagowanie gry w goalball jako skutecznego środka rehabilitacji osób niewidomych i  słabo widzących
– utrwalenie i dalszy rozwój zdolności motorycznych niewidomych i słabo widzących.

W Mistrzostwach Polski Juniorów w Goalball uczestniczyły wszystkie wcześniej zgłoszone drużyny tj. w kategorii kobiet 3 drużyny, w kategorii młodzików 5 drużyn oraz w kategorii juniorów 5 drużyn.
W kategorii juniorów i młodzików grano systemem „każdy z każdym”, natomiast w kategorii kobiet grano systemem  „mecz i rewanż”. Podczas odprawy technicznej wybrano komisję odwoławczą, sędziego głównego zawodów, dokonano również losowania kolejności gier i ustalono obsadę sędziowską na poszczególne mecze. Sprawdzono również ważność badań medycznych wszystkich zawodników. Ustalono, że w sumie do rozegrania będzie na zawodach 26 meczy, a czas gry ze względu na dużą liczbę zgłoszonych zespołów został ustalony w kategorii młodzików i kobiet 2×8 minut, natomiast w kategorii juniorów 2×10 minut. Uroczystego otwarcia Mistrzostw Polski Juniorów w Goalball w dniu 19.11.2011r. dokonał członek zarządu WSSiRN „START” Katowice Henryk Pięta oraz Prezes Limatherm Components Andrzej Kostka sponsor goalballa.

Winiki Mistrzostw Polski Juniorów 2011

START Kotowice

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: