BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 maj 2018

Mistrzowie dobroci w Milejowie

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro które dajemy, zatacza koło i do nas wraca.” Flora Edwards

W dniu 21.05.2018 uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, udali się z wizytą do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Kilometry Dobra”.

Zdjęcie 1

Metry dobra

Spotkanie w szkole rozpoczął Łukasz Lisek, hymnem kampanii pt. „Kilometry Dobra”.

2

Łukasz Lisek

Następnie zespoły „Figiel”, „Bębnoludy” wraz z opiekunami  zostały powitane przez p. Annę Kapicę, pedagog szkolną, która była inicjatorką prowadzenia kampanii w szkole. Pani Maria Lisek-Zięba, przewodnicząca Zarządu Koła i kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w jednej osobie, przybliżyła młodzieży cele kampanii, zaprosiła też do wspólnego naklejania złotówek na taśmy tworząc metry DOBRA.
Zdjęcie 3

Maria Lisek-Zięba

Zespół Figiel zaprezentował pantomimę – spektakl „Bezdenna sadzawka” wg opracowania p. Marii Kieres-Kramek. Publikacja wydana przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej pt. „Legendy ziemi Łęczyńskiej”. Opowieści wydane przez Starostwo, to zbiór pierwotnie przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie legend, opisujących najdawniejsze dzieje ziemi Łęczyńskiej. Autorką wszystkich legend zawartych w publikacji jest Pani Maria Kieres-Kramek. Zostały one wydane w trzech wersjach językowych.

Zdjęcie 4

Aktorzy na scenie

Zdjęcie 5

Zbiórka do puszki – uczniowie i p. Anna Kapica

„Bębnloludy” zabrały wszystkich zebranych  uczniów i nauczycieli w muzyczno-rytmiczną podróż po świecie. Łukasz zaś swoim śpiewem porwał młodzież, która wraz z nim wspólnie z nim śpiewała, klaskała, dobrze się bawiła. Na koniec zaś zadedykował piosenkę „Mamo, nasza mamo” dla wszystkim mam, obecnych na sali, jak również mam uczniów szkoły.

Zdjęcie 6

Młodzież nakleja złotówki

Niezwykłym wydarzeniem dla młodzieży ze szkoły było naklejanie złotówek na taśmę. Młodzież bardzo zaangażowała się w tą czynność, szczególnie Samorząd Uczniowski.

Zdjęcie 7

Zdjęcie 8

Zespół Bębnoludy

Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie zebrała kwotę 500 zł. Serdecznie dziękujemy. Na zakończenie, uczniowie szkoły wraz z nauczycielami i dyrekcją zostali zaproszeni na finał kampanii, który odbędzie się 29.05.2018 w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie o godzinie 10.00.

Zdjęcie 9

Grono pedagogiczne nakleja metry dobroci

Kampania „Kilometry Dobra” odbywa się w Polsce już po raz piąty. Organizatorem jest Polski Instytut Filantropii, pomysłodawcą zaś jest Robert Kawałko.

Na dzień 22.05.2018r. kwota jaką udało nam się zebrać wynosi: 42 269,49, co daje 960,67 metrów. Dziękujemy!

Kampania prowadzona jest pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, ambasadorami zaś są pan Adam Partyka i pan Andrzej Kita.

Zdjęcie 10

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.” Jan Paweł II

Eliza Cyfra

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: