BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Wrzesień 2014

Monika Snycerska-Łapińska: Nauczyłam się żyć bez wzroku. Ale nigdy się z tym nie pogodzę

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW