BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Listopad 2015

Mówisz ? Mówię !

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem. (P. Coelho)

Przedstawiciel placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Łęcznej uczestniczył w konferencji „Mówisz?! Mówię! – DOBRE PRAKTYKI”. Konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej dotyczyła alternatywnych form komunikacji.

Logo Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęcznej
Sala konferencyjna w budynku starostwa łęczyńskiego była zapełniona po brzegi, co świadczyło o bardzo dużym zainteresowaniu proponowaną tematyką, chęci uzupełniania dotychczasowej wiedzy oraz dzielenia się dobrymi praktykami – motywującymi do działania i pokazującymi, że warto się starać.

Pokonywanie barier komunikacyjnych, komunikacja wspomagająca, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, metody alternatywnej komunikacji były tematami poruszanymi podczas spotkania, na którym nie zabrakło wielu wyjątkowych specjalistów, ekspertów w swoich dziedzinach. Byli to:
–    dr Magdalena Grycman – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, neurologopeda (wykład wideo)
–    mgr Barbara Tomala-Chudzik – pedagog specjalny, logopeda ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Lublinie
–    mgr Gabriela Pietras – nauczyciel, pedagog specjalny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach
–    mgr Iwona Lis – nauczyciel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Zamościu
–    przedstawiciel MÓWika, polskiego programu do komunikacji
–    Michał Woźniak – użytkownik alternatywnych form komunikacji, tester stron internetowych ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, wiceprezes Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, osoba niepełnosprawna.

Plakat

Zaprezentowano takie metody jak:
AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna opierająca się o wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się. Zamiast wypowiadania słów można używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np.przedmiotów).
Model PECS – wspomagający pakiet interwencji rozwijających umiejętności porozumiewania się dla osób z autyzmem i spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
MÓWik – oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności.
Uświadomienie istnienia różnorodnych metod oraz zaprezentowanie efektów indywidualnej pracy z osobami mającymi trudności w mówieniu, z różnych przyczyn, dało możliwość dostrzeżenia dobrych praktyk w rehabilitacji podstawowej i niezbędnej funkcji człowieka jaką jest komunikacja. Eksperci podkreślali, że prezentowane metody służą nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, by pokonywać bariery i być niezależnym.

Katarzyna Kuzioła
WTZ Janowica

Zobacz także:

Stowarzyszenie „Mówić Bez Słów”

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: