BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
23 kwiecień 2015

Możesz zagłosować korespondencyjnie – wyślij zgłoszenie do 27 kwietnia 2015

Jeszcze do 27 kwietnia 2015 r. można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP, które odbędą się 10 maja 2015 r.

Wybory - plakat

Wszelkie informacje na temat wyborów w tym również o głosowaniu korespondencyjnym znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin.

Jak powiedziano nam w Urzędzie Miasta Lublin, każdy kto chce skorzystać z korespondencyjnej formy głosowania powinien dostarczyć swoje zgłoszenie do poniedziałku

27.04.2015 r. do godz. 15.30

Zgłoszenie może być dostarczone pisemnie, telefaksem, w formie elektronicznej na adres: administracja@lublin.eu lub ustnie.

Powinno ono zawierać następujące dane:

– nazwisko i imię

– imię ojca

– datę urodzenia

– numer PESEL wyborcy

– oznaczenie wyborów, których dotyczy

– wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu

oraz dodatkowo oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury), jeżeli zostanie ono przeprowadzone.

Wszystkie te dane można wpisać bezpośrednio w tekście e-mail’a jeśli nie mamy możliwości zeskanowania wypełnionego ręcznie formularza.

Wyborcę, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie miasta Lublin.

Sprawy dotyczące zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego załatwiane są w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20 w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30, tel. 81 466 35 41

Informacje dotyczące szczególnych okoliczności można uzyskać pod numerem telefonu:

81 466 12 03

red.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: