BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Listopad 2017

Można jeszcze składać wnioski do projektu Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

Zespół Projektu Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra zaprasza do składania pomysłów – Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich opiekunów.

Termin naboru: do 30 listopada 2017 r.

Co trzeba wiedzieć:
– pomysły mogą zgłaszać dowolne podmioty, osoby indywidualne lub grupy osób;
– pomysłodawca może składać dowolną ilość wniosków (pomysłów);
– pomysłodawca otrzyma wsparcie merytoryczne i organizacyjne, pomoc we wdrożeniu pomysłu na szeroką skalę;
– istnieje prosty formularz elektroniczny do zgłaszania pomysłów;
– brak wkładu własnego;
– minimum formalności;
– bezzwrotny grant w wysokości do 50 000,00 zł.

Strona Projektu: www.inkubatorwielkichjutra.pl

Facebook: www.facebook.com/inkubatorwielkichjutra/

E-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

Tel.: 505 820 079

Plakat

Joanna Koralewska

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: