BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapisz się na newsletter

22 Listopad 2017

Można jeszcze składać wnioski do projektu Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

Zespół Projektu Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra zaprasza do składania pomysłów – Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich opiekunów.

Termin naboru: do 30 listopada 2017 r.

Co trzeba wiedzieć:
– pomysły mogą zgłaszać dowolne podmioty, osoby indywidualne lub grupy osób;
– pomysłodawca może składać dowolną ilość wniosków (pomysłów);
– pomysłodawca otrzyma wsparcie merytoryczne i organizacyjne, pomoc we wdrożeniu pomysłu na szeroką skalę;
– istnieje prosty formularz elektroniczny do zgłaszania pomysłów;
– brak wkładu własnego;
– minimum formalności;
– bezzwrotny grant w wysokości do 50 000,00 zł.

Strona Projektu: www.inkubatorwielkichjutra.pl

Facebook: www.facebook.com/inkubatorwielkichjutra/

E-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

Tel.: 505 820 079

Plakat

Joanna Koralewska

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW