BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 sierpień 2016

Można zdobyć 50 tysięcy zł bezzwrotnej dotacji na opracowanie innowacyjnego narzędzia dotyczącego usług opiekuńczych dla osób zależnych

Rozpoczął się nabór wniosków do projektu “Innowator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”, temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Można zdobyć 50 tysięcy zł bezzwrotnej dotacji na opracowanie innowacyjnego narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczącego usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2018 r.

Grupą docelową Projektu są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, tj. osoby zależne wraz z opiekunami, w szczególności: opiekunowie osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego oraz opiekunowie osób starszych.

Grantobiorcą (innowatorem społecznym) może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Projekt jest realizowany od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., na terenie całej Polski.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
http://inkubatorwielkichjutra.pl/


Bądź na bieżąco! Śledź projekt w mediach społecznościowych:
https://twitter.com/innowacjespol
https://www.facebook.com/inkubatorwielkichjutra

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: