BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 grudzień 2014

Można zgłaszać kandydatów do Nagród Św. Kamila

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do Nagród Św. Kamila za rok 2014.

 

Główną ideą Nagrody Imienia Św. Kamila, przyznawanej z okazji Światowego Dnia Chorego obchodzonego corocznie 11 lutego, jest przybliżanie i promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Zakonu Kamilianów i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w 2007 roku.

w następujących kategoriach:

  • Instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami
  • Pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem kandydatury (nie więcej niż 1 strona) należy przesłać na adres biuro@prawapacjenta.eu lub faxem pod nr 22 474-15-23 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2014 r.

 

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Nowogrodzka 62a lok. 315
02-002 Warszawa
kontakt@prawapacjenta.eu
Tel.  22-474-15-22
Fax.  22-474-15-23

 

 

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: