BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Lipiec 2014

MUP wprowadza usługę tłumacza języka migowego on-line

Dzięki nowej usłudze osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie mają możliwość swobodnej komunikacji oraz gwarancję prawidłowego przekazu informacji przez pracownika Urzędu. Tłumacz on-line dostępny jest w godzinach pracy urzędu. Tłumaczenie rozmowy odbywa się w czasie rzeczywistym.

Usługa Tłumacza migowego on-line to profesjonalny system komunikacji niewerbalnej, który opiera się na bezpośrednim dostępie on-line do Contact Center poprzez dedykowane urządzenie peryferyjne i łącze internetowe.

Osoba niesłysząca lub niedosłysząca może zauważyć w MUP informacje graficzne kierujące do określonego miejsca, gdzie znajduje się stanowisko zdalnego tłumacza on-line. Pracownik dzięki specjalnemu urządzeniu łączy się z tłumaczem języka migowego, który w czasie rzeczywistym za pomocą wideokonferencji tłumaczy rozmowę między pracownikiem MUP, a interesantem. Dzięki temu, osoba niesłysząca przy wsparciu tłumacza on-line kompleksowo załatwia sprawę bez zbędnych nieporozumień. Nowe narzędzie zdecydowanie usprawnia i ułatwia komunikację pomiędzy klientem posługującym się językiem migowym, a pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Dzięki nowej usłudze nie ma konieczności składania w MUP wniosków o świadczenie usług tłumacza, nie trzeba także wcześniej powiadamiać urzędu o chęci skorzystania z tłumacza.

Tłumacz on-line w MUP

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Urzędu Miasta

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: