BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 październik 2014

Na pomoc niesamodzielnym

27 października w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Pomoc osobom niesamodzielnym w kontekście zmian systemowych”.

Organizatorem spotkania była Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” oraz Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Konferencja została objęta patronatem Wojewody Lubelskiego – Wojciecha Wilka, Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka.

Celem konferencji było wzmocnienie świadomości społecznej na temat zmian, jakich wymaga obecny system opieki długoterminowej w Polsce, nagłośnienie potrzeb osób niesamodzielnych oraz integracja środowisk, działających na rzecz osób niesamodzielnych i przewlekle chorych: organizacji pozarządowych, samorządów, pracodawców i instytucji świadczących opiekę.

Gościem specjalnym spotkania był senator Mieczysław Augustyn – przewodniczący Senackiej Komisji Polityki Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, który zaprezentował uczestnikom konferencji główne założenia projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

Ponadto w konferencji udział wzięli Monika Lipińska – zastępca prezydenta Miasta Lublin, Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski oraz Marcin Wielgolaski – przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, którzy zwrócili uwagę na zakres pomocy osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym realizowanej na terenie województwa lubelskiego.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się również Magdalena Suduł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która zaprezentowała zadania MOPR w Lublinie, przedstawiając zarówno zakres działań, jak i wysokość finansowania świadczeń oraz Małgorzata Bartoszek – rzecznik oddziału NFZ w Lublinie, która zaprezentowała wydatki NFZ na poszczególne świadczenia dedykowane osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym.

Stronę organizacji społecznych reprezentowała natomiast Alicja Jankiewicz z Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki i Teresa Bodzak z Europejskiej Fundacji Opieki.

Z ramienia Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” swoje wystąpienie zaprezentowali dr Elżbieta Szwałkiewicz, która przybliżyła uczestnikom spotkania zakres opieki nieformalnej nad osobami niesamodzielnym w świetle nowych rozwiązań systemowych oraz Tomasz Michałek – dyrektor biura Koalicji, który przedstawił działalność i cele Koalicji, zwracając szczególną uwagę na petycję w sprawie poprawy sytuacji osób niesamodzielnych, pod którą obecnie zbierają podpisy przedstawiciele Koalicji. Perspektywę rozwoju rynku opieki senioralnej w oparciu o kanadyjskie koncepcje opieki nad seniorami zaprezentował natomiast Karol Bulenda – przedstawiciel Origin Polska, dając tym samym przykład, że wzorując się na światowych rozwiązaniach możemy w Polsce stworzyć miejsca dostosowane do potrzeb osób starszych, dając seniorom możliwość prowadzenia aktywnego życia.

Problematyka wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, poruszona podczas konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, reprezentujących ośrodki opiekuńcze, miejskie i regionalne ośrodki pomocy czy organizacje pozarządowe. Założenia projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym przedstawione przez senatora Augustyna przykuły uwagę zarówno przedstawicieli władz samorządowych, jak i samym uczestników spotkania.

Na zakończenie konferencji każdy z uczestników otrzymał symboliczny czek opiekuńczy, wzorowany na czeku, który ma obowiązywać po wejściu w życie ustawy. Muzycznym zwieńczeniem konferencji był natomiast występ solistyki  – p. Barbary Grymuzy.

Zdjęcia Kamil Artur Kuliński

Katarzyna Walewska

KOALICJA na POMOC NIESAMODZIELNYM
Biuro Koalicji:

Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa
tel.: +48 22 279 49 07

www.niesamodzielnym.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: