BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Wrzesień 2014

Na straży praw osób z niepełnosprawnościami

Widzisz naruszenie praw osób z niepełnosprawnościami albo sam doświadczyłeś łamania tych praw?

Rusza monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego stworzyła system, który pozwala na zgłaszanie indywidualnych spraw przez Internet. Informacja o problemach trafia do ekspertów, którzy bezpłatnie pomagają w ich rozwiązaniu.

Na stronie www.monitoringobywatelski.firr.org.pl przyjmowane są zgłoszenia o naruszeniach w obszarach takich jak: edukacja, praca, zabezpieczenie społeczne, dostępność informacji, wybory, ubezwłasnowolnienie, psy przewodniki i dostępność architektoniczna. Użytkownicy strony mogą również zgłaszać w witrynie dobre praktyki działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

– Każda informacja o przekroczeniu prawa będzie traktowana poważnie i przejdzie przez tą samą procedurę rozpoznawczą, nawet jeśli będzie pochodzić od osoby anonimowej – mówi Anna Rdest, koordynatorka projektu.

Oprócz doradzania zgłaszającym, projekt przewiduje także prowadzenie interwencji na podstawie zgłoszeń oraz informowanie organów nadzorczych o naruszeniach. Na stronie dostępne będą również wzory pism, które pomogą w walce o swoje prawa.

We wrześniu Polska przedstawiła pierwsze sprawozdanie z realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. System monitoringu obywatelskiego zweryfikuje informacje w nim zawarte z rzeczywistością. Na koniec projektu powstanie raport opisujący poziom przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce wraz z rekomendacjami, dotyczącymi poprawy tej sytuacji.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Fundacja Pies Przewodnik, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundacja Aktywizacja, Polski Bank Spółdzielczy, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Politechnika Gdańska, Polski Związek Głuchych i Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Eksperci, reprezentujący te organizacje, będą konsultować zgłoszenia, zgodnie ze swoją specjalizacją.

Projekt jest finansowany z dotacji w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Osoba do kontaktu:

Piotr Pawłowski

Specjalista ds. PR

Tel.: 663 000 033

piotr.pawlowski@firr.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: