BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Czerwiec 2015

Nabór Członków Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin

Organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Lublin mogą zgłosić po
1  kandydacie na członka Rady.
W zgłoszeniu należy podać:
•    nazwę organizacji lub fundacji zgłaszającej, adres jej siedziby,
•    imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszanej,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.

Zgłoszenia należy składać:
W terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w siedzibie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 23, pokój 110; 20 – 068 Lublin, z dopiskiem ”Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin”.

Prezydent Miasta Lublin
Źródło: Samorząd Miasta Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: