BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Wrzesień 2012

Nabór do Centrum Integracji Społecznej w Lublinie

Centrum Integracji Społecznej „Nadzieja” w Lublinie, prowadzi nabór uczestników do zajęć prowadzonych przez Centrum.
Celem Centrum Integracji Społecznej jest podjęcie działań w kierunku reintegracji społecznej i zawodowej uczestników poprzez realizację bezpłatnych usług m.in.: kształcenie umiejętności, które pozwalają na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu.

Więcej informacji na stronie Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „NADZIEJA”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW