BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Czerwiec 2019

Nabór do Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego

Zapraszamy na sesję weekendową Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego! Spotkanie jest częścią cyklu przygotowującego do występów podczas festiwalu.

W weekend 6 i 7 lipca w Lublinie odbędą się warsztaty instrumentalne w ramach prac Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego. Zajęcia poświęcone będą nauce muzyki tradycyjnej w formie niestylizowanej z Lubelszczyzny. Pracować będziemy metodą przekazu bezpośredniego (granie ze słuchu). Do udziału zapraszamy osoby pragnące rozwijać swoją muzykalność i praktykować umiejętności i pasje muzyczne, grające w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym na instrumentach: skrzypce, basy, wiolonczela, kontrabas, altówka, bębenek obręczowy, baraban, klarnet, trąbka, puzon, tuba, saksofon, flet, akordeon.
Inne instrumenty – do indywidualnego uzgodnienia.

Harmonogram prac:

6 lipca, sobota, godz. 11.00- 15.00 , Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a
6 lipca, sobota, godz. 17.00 – 20.00 sesja plenerowa
7 lipca, niedziela , godz. 11.00 – 15.00 , Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a

Wiek uczestników: 15+ (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców)

Zapisy i szczegółowe informacje: zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza on-line

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 lipca do godziny 15.00. Decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby już zaangażowane w prace Orkiestry.

Należy mieć własne instrumenty. Udział bezpłatny.

Link do zgłoszenia

Źródło: jarmarkjagiellonski.pl/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: