BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Kwiecień 2013

Nabór do projektu: „Trenuj głową, łapami, kopytami”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Słoneczko” zaprasza na bezpłatne zajęcia z:
-terapii biofeedback,
-hipoterapii,
-dogoterapii.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z niepełnosprawnością z terenu miasta Lublin posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Terapia biofeedback będzie prowadzona w użyczonym lokalu dla Słoneczka przy ul. Leszczyńskiego 23, hipoterapia w stadninie „Arizona” przy ul. Poligonowej, a dogoterapia w Przedszkolu nr 39 w Lublinie.

Zgłoszenia można wysłać mailem lub telefonicznie. O zakwalifikowaniu do projektu(po spełnieniu warunków formalnych) będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Tel.: 501 292 467

e-mail:  stow-sloneczko@o2.pl


Na zajęcia grupowe z dogoterapii nie będzie prowadzona otwarta rekrutacja. W zajęciach będą uczestniczyć dzieci niepełnosprawne z oddziałów integracyjnych z Przedszkola nr 39 w Lublinie.
Projekt dofinansowany jest przez MOPR w Lublinie.

 


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: