BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Listopad 2018

Nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” już od początku listopada br.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza samorządy powiatowe do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” i powiadomienia właściwych terytorialnie Warsztatów Terapii Zajęciowej o terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w ramach przedmiotowego programu. 

Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację ww. programu w roku realizacyjnym 2019 – trwającym od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku – przyjmowane będą od dnia 1 listopada br. przez cały miesiąc (tj. do dnia 30 listopada 2018 roku) w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby władz samorządu powiatowego.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: