BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 lipiec 2016

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Podczas III Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, który odbędzie się w dniach 9-10 września 2016 r., już po raz drugi zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie Lublina. Czekamy na nominacje przesłane on-line lub za pośrednictwem formularza składanego w Biurach Obsługi Mieszkańców.

Zapraszamy do nominowania organizacji pozarządowych w dwóch kategoriach:

– Nagroda Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowej za całokształt działań na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców;

– Nagroda Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowej za najlepszą inicjatywę realizowaną w latach 2014 – 2016.

Obydwie nagrody mają charakter finansowy i wynoszą 7 500 zł każda.

Poza nagrodami zostaną wręczone cztery wyróżnienia w następujących kategoriach, każde także o charakterze finansowym, w wysokości 2 500 zł:

– kultura i edukacja – inicjatywy organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze, działania animujące i edukacyjne, które wzmacniają znaczenie kultury w codziennym życiu mieszkańców Lublina oraz rozwijają umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania mieszkańców Lublina;

– integracja społeczna – inicjatywy organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, które nastawione są na wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

– demokracja – inicjatywy organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, które promują aktywność obywatelską, wspierają kształtowanie demokratycznego społeczeństwa i odnoszą się do praw człowieka oraz sprzyjają rozwojowi środowisk lokalnych oraz integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta Lublin;

– sport i rekreacja – inicjatywy organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych zachęcające mieszkańców Lublina do zdrowego i aktywnego spędzania czasu.

Na nominacje czekamy do 26 sierpnia 2016 roku. Zgłoszenia organizacji można dokonać za pośrednictwem formularza online lub dostarczając wypełnioną wersję papierową na adres:
Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Referat ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

Wypełnij online Kartę zgłoszenia organizacji pozarządowej do nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Kontakt:
Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Referat ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej ngo@lublin.eu tel.: 81 466 1954

Pliki do pobrania TUTAJ.

Źródło: lublin.ngo.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: