BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 grudzień 2014

Najbliższe wystawy w Galerii Art Brut w Lubelskim Centrum Kultury

Od 16 grudnia 2014 do 25 stycznia 2015 r. – wystawa prac prof. Janusza Kirenki. Nowe Ikony prof. Janusza Kirenki –  z życzeniami na Święta Bożego Narodzenia.

 

Prof. dr hab. Janusz Kirenko urod­zony w Lublinie. Studia odbył w latach 1978 – 1982 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1988 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w roku 1999. W czerwcu 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Pracę na UMCS rozpoczął od stanowiska asystenta-stażysty w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej, by kontynuować ją na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, a od 2002 roku profesora nadzwyczajnego UMCS. Od 2005 roku jest kierownikiem Zakładu Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej. Czwartą kadencję (od 2003 roku) pełni funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki UMCS.W dorobku naukowym posiada 16 monografii, ponad 150 rozpraw i artykułów naukowych, raportów z badań, prac redakcyjnych, opracowań dydaktycznych w formie koncepcji kształcenia, planów i programów studiów oraz projektów praktycznych do wykorzystania w edukacji specjalnej i zdrowotnej oraz reha­bilitacji, które odegrały znaczącą rolę w wyodrębnianiu, rozwoju i umacnianiu się pedagogiki specjalnej ogólnej i rehabilitacji, szczególnie teorii i praktyki rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i społeczną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W 2008 roku otrzymał prestiżowy medal „Twórcy polskiej rehabilitacji”, przyznany przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie rehabilitacji a w 2010 roku Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi za działalność społeczną.

Poza pracą naukowo-dydaktyczną i działalnością społeczną zajmuje się malarstwem. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych krajowych i zagranicznych. W 2007 roku debiutował tomikiem wierszy w konwencji haiku, pt. Nieodgadnione snu udręki, by w kolejnych latach opublikować: W drażliwości swej (2008), Takie tam, portrety, refleksje, impresje (2009), Pejzaż. W poszukiwaniu harmonii (2012).

 

Od 27 stycznia do 28 lutego 2015 r. – wystawa prac Urszuli Bydlińskiej „Madonny”

 Urszula Bydlińska

„Urodziłam się 29 listopada w połowie lat siedemdziesiątych minionego stulecia.  Ukończyłam szkołę średnią w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Siedliszczu, w latach 1999-2004 studiowałam historię na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Pracuję w firmie internetowej.

Mieszkam w malowniczej gminie Siedliszcze nad Wieprzem. Odkąd sięgam pamięcią, nie rozstawałam się z kredkami i ołówkiem. Rysowałam dosłownie na wszystkim, nie wyłączając starych, rodzinnych fotografii, na których czarno białe ciocie ożywiałam czerwienią flamastrowanych ust, rysowałam zwierzęta, twarze ze zdjęć w gazetach, obrazki z wyobraźni… Tak minęło kilka lat mojego życia i wówczas nastąpił dłuższy okres, kiedy moja droga ze sztuką się rozeszła, kontakt ograniczył się do malarstwa oglądanego na kartach książek. Nowe wyzwania, priorytety, studia, które pochłonęły mnie bez reszty… Na długo zapomniałam, myślałam, że na zawsze, i pewnie tak by było, gdyby nie ingerencja mojej Rodzicielki. Mama nigdy nie pogodziła się z tym, że nie rozwijam swoich umiejętności plastyczny i wkroczyła do akcji umawiając mnie na spotkanie z malarką, która w naszej miejscowości spędza rokrocznie urlop – panią Lucyną Pomianowską, nie pałałam optymizmem, ale koniec końców odwiedziłam p. Lucynę, ciepłą, otwartą osobę, o wielkim sercu i niespożytej energii… i tak zakochałam się w malarstwie olejnym.

Kiedy siadam przed pustym płótnem czuję, że zaczyna się nowa podróż i sama jestem ciekawa dokąd mnie zaprowadzi, jaki będzie efekt końcowy… Pasjonuje mnie piękno otaczającej przyrody, polskie bezkresne pejzaże, dawna architektura, zwłaszcza dworki szlacheckie i zamki, które przenoszę na płótno, starając się jak najwierniej przekazać ich piękno. Największą jednak moją pasją jest sztuka sakralna – Ikony, tradycyjne, pisane na deskach, zwłaszcza wizerunki Matki Bożej. Urzeka mnie ich niewymowne piękno ukryte w rysach twarzy, mimice, która działa na wyobraźnię, porusza ukryte głęboko w duszy obszary uczuć i emocji… Moim marzeniem jest poznanie i zgłębienie tajników profesjonalnego pisania ikon, a tymczasem, żeby wzbogacić swój warsztat i ugruntować wiedzę, zgłębiam fachową literaturę o tematyce sakralnej, symbolice, historii.

Swoją fascynację staram się materializować malując Madonny. Każdy z tworzonych wizerunków to niecierpliwe oczekiwanie i ciągły brak zadowolenia z efektów.

 

Matka Boska Bolesna

Wraz z powstawaniem kolejnych obrazów uczę się czegoś nowego i chcę tę wiedzę pogłębiać by to, co tworzę, z każdym pociągnięciem pędzla wierniej i piękniej oddawało urok drzemiący w otaczającym nas świecie, świecie przyrody i duchowości.

Udział w wystawach i plenerach:

– Amatorskie Pasje – wystawa zbiorowa, Centrum Kultury w Łęcznej – maj 2013

-Wystawa indywidualna – Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu – czerwiec-lipiec 2013

-Udział w Międzynarodowym Plenerze Malarsko- Rzeźbiarskim „Nasza Mała Ojczyzna”  w Siedliszczu zakończony wystawą poplenerową – 11-20 lipiec 2013

-Wystawa zbiorowa członków Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja” w Galerii Pasja w Chełmie – listopad-grudzień 2013

– Wystawa zbiorowa „Ikony” w Gminnym Ośrodku Kultury w Cycowie – styczeń – luty 2014

– Wystawa indywidualna w Bibliotece Pedagogicznej w Hrubieszowie – kwiecień  2014

– Wystawa indywidualna w Kofi&Ti” Kawiarnia i Herbaciarnia Artystyczna w Radzyniu Podlaskim – maj – czerwiec 2014

– Udział w Międzynarodowym Plenerze Malarsko- Rzeźbiarskim w Siedliszczu zakończonym wystawą poplenerową – 9-18 lipiec 2014.

-Wystawa indywidualna w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Orsetti – wrzesień-październik 2014″

 

Maria Pietrusza Budzyńska

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: