BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Maj 2012

Nasi Laureaci

Ogólnopolski Konkursu Plastyczny –  XIV edycja „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.

PSOUU Koło w Łęcznej – WTZ Janowica ma powód do radości – dwie osoby z warsztatu przeszło do wojewódzkiego etapu konkursu.

W dniu 14 maja 2012r w Starostwie Powiatowym w Łęcznej zostały wręczone laureatom konkursu, pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrody wręczali wicestarosta pan Kazimierz Budka i Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich pani Katarzyna Warszawska.

Nasi laureaci na etapie powiatowy:
1. Małgorzata Wnętrzak – I miejsce
2. Marek Raćkowicz – II miejsc

Małgosia odbiera dyplom i upominek z rąk wicestarosty

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie pokazać w swoich pracach różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby. Istotnym było pokazanie znaczenia pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.
Konkurs organizowany jest, jak co roku, przez Komendę Główną PSP we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a koordynatorem jest Wydział Informacji i Promocji KG PSP. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat oraz do wychowanków świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej, szkół specjalnych (bez ograniczeń wiekowych).
Konkurs przebiega w kilku etapach. Na każdym szczeblu eliminacji prace konkursowe wybiera specjalnie powołane Jury. Po eliminacjach wojewódzkich po pięć prac finałowych z każdej z czterech grup zostanie przesłanych do Komendy Głównej PSP.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów

Naszym laureatom życzymy kolejnego sukcesu na etapie wojewódzkim.

„ Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie gdzie się pali
Ty mi, o Panie, siłę daj
Bym życie ludzkie ocalił

Pozwól niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem

Daj Panie czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk
Daj sprawność i przytomność, bym
Ugasił pożar w mig

Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać

A jeśli taka wola Twa
Bym życie dał w ofierze
Ty bliskich mych w opiece miej
O to Cię proszę szczerze „ (Dh Jacek)

Jakże dosłowne  słowa,  oddają cały trud pracy Strażaków  , ich  codzienność, oddanie i poświęcenie .
Dziękujemy Wam za każdy uratowane życie,  każdy skrawek lasu, mienie….

Maria Lisek Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: