BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Październik 2013

Nasza laureatka

W X edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym OTWARTE DRZWI laureatką w jednej z kategorii została Kasia Hawryło.

Praca magisterska z zakresu rehabilitacji medycznej dotycząca rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym „Uzyskiwane wsparcie społeczne i jego znaczenie dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni” zdobyła I miejsce. Praca napisana została pod kierunkiem dr Bożeny Sidor-Piekarskiej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kasia jest także beneficjentką programu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Informacja pochodzi ze strony Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: