BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 maj 2016

Naukowy Międzynarodowy Kongres Interdyscyplinarny „Konflikt, Dialog i Kultura Jedności”

W dnia 3-4 czerwca 2016 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się Naukowy Międzynarodowy Kongres Interdyscyplinarny „Konflikt, Dialog i Kultura Jedności”.

Kongres jest połączony z obchodami 20 rocznicy przyznania Chiarze Lubich, Założycielce i ówczesnej Prezydent Ruchu Focolari,  doktoratu honoris causa KUL, którego promotorem był prof. dr hab. Adam Biela,  przewodniczący Komitetu Naukowego obecnego Kongresu.

Temat konfliktów i dialogu w ostatnich dziesięcioleciach występuje jako niezwykle aktualne zagadnienie. Konflikty w pracy, w relacjach rodzinnych i przyjacielskich, we wspólnotach, w instytucjach oraz pomiędzy narodami są przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Natomiast dialog jawi się jako nowa, twórcza siła, zasadniczy instrument w dyplomacji, negocjacjach, kierowaniu wspólnotami, mediacjach i procesach budowania pokoju we współczesnym wieloreligijnym i wielokulturowym społeczeństwie. Dlatego też eksperci różnych dziedzin są zgodni co do potrzeby uznawania dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego jako środka do promowania wzajemnego zrozumienia między ludźmi, instytucjami, kulturami i religiami.

Patronatem honorowym objęli to wydarzenie między innymi: Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Celestino Migliore; Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek; Prezydent Ruchu Focolari i Kanclerz Sophia University Institute dr Maria Emmaus Voce; Rektor Uniwersytetu Sophia Ks. Prof. Piero Coda oraz Wielki Kanclerz KUL Ks. Abp dr hab. Stanisław Budzik.

Referaty plenarne wygłoszą m.in. John Raven, , Jesús Morán Cepedano, Catherine Belzung, Krzysztof Wielecki, Bogdan Śliwerski, Katarzyna Olbrycht.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Plakat

 

Szczegółowe informacje o stronie merytorycznej oraz organizacyjnej kongresu znajdują się w załączeniu:

Do pobrania:

Kongres Lublin 2016_KOMUNIKAT 28.04.2016

PROGRAM KONGRESU

oraz na stronach internetowych:

http://www.kul.pl/konflikt-dialog-i-kultura-jednosci,art_29129.html (wersja PL)

http://psychointerwencja.wix.com/congress  (wersja ENG)

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu

dr Grzegorz Wiącek
Katedra Psychologii Rehabilitacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: