BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 wrzesień 2016

„Neurologopedyczne strategie postępowania z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami funkcji oralnych – terapia i praktyka”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” zaprasza na warsztaty szkoleniowe „Neurologopedyczne strategie postępowania z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami funkcji oralnych – terapia i praktyka”.

 Adresaci warsztatów szkoleniowych:

Terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, logopedzi zatrudnieni w placówkach działających na terenie powiatu lubelskiego grodzkiego i ziemskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, opolskiego, w których opiekę, terapię i edukację otrzymują dzieci, młodzież i osoby dorosłe z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z poważnymi ograniczeniami motorycznymi i sensorycznymi. W warsztatach wezmą również rodzice dzieci uczęszczających do lubelskich ośrodków przejawiający poważne zaburzenia w zakresie przyjmowania pokarmów.

Uczestnicy szkolenia muszą brać udział w procesie rehabilitacji, terapii i opieki, w tym w czynnościach związanych z samoobsługą oraz nabywaniem kompetencji komunikacyjnych osób w wieku 3-40 lat z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z rozległymi deficytami w sferze fizycznej.

 Termin warsztatów szkoleniowych:

Część teoretyczna: 24.09.2016r., 15.10.2016 r. (16 godz. dydaktycznych),

Część praktyczna: październik, listopad.

 

Miejsce warsztatów szkoleniowych:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie

ul. Zbożowa 22 A

Cena warsztatów – 10,00 zł.

Zgłoszenia udziału w warsztatach można dokonać:

–  telefoniczne – 660 427 060 lub 606 932 214

– internetowo – sisi.lublin@wp.pl

Zapisy na szkolenia będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać u:

Pani Anny Ryńskiej – tel. 660 427 060 lub 81 466 55 60 w. 11

Pani Sylwii Góźdź – tel. 606 932 214

 

ZADANIE DOFINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

Województwo Lubelskie

Michał Gromba

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: