BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Czerwiec 2014

“Nie mówimy o naszym dziecku, że jest chore”. Rozmowa z Martą Wawrzyniak – mamą dziewczynki z zespołem Downa

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW