BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Styczeń 2014

Niepełnosprawni klientami usług telekomunikacyjnych

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Orange Polska zapraszają na dyskusję, której celem jest opracowywanie rozwiązań dla osób z niepełno sprawnościami, jako klientów usług telekomunikacyjnych.
Dyskusja jest częścią procesu dialogu Orange Polska w zakresie integracji cyfrowej. Aby lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania klientów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Proces dialogu rozpoczął się od spotkania z ekspertami znającymi dobrze potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Eksperci podzielili się swoją wiedzą i wypracowali szereg rozwiązań w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Dyskusja ma na celu ocenę przydatności wypracowanych przez ekspertów pomysłów oraz wypracowanie nowych, potrzebnych rozwiązań. Po zakończonym procesie dialogu zostaną wybrane najlepsze pomysły, a Orange podejmie działania dążące do ich wdrożenia.
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” liczy, że współpraca ekspertów, projektantów, specjalistów usług telekomunikacyjnych, badaczy społecznych i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi przyniesie nowe, twórcze i praktyczne rezultaty, które poprawią jakość życia osób z niepełnosprawnościami.

Data: 27 stycznia 2014, w godzinach 14 – 17
Miejsce: Miasteczko Orange, Al. Jerozolimskie 160, Warszawa
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu:
kjolesinska@stocznia.org.pl

Informacja pochodzi ze strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW