BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Sierpień 2014

Niepełnosprawni mają nowy, dynamiczny symbol. Logo wchodzi do użytku w USA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW