BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Marzec 2012

Niepełnosprawni w biznesie sprawni

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Niepełnosprawni w biznesie sprawni”.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się niepełnosprawne osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie powiatu chełmskiego, zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu).

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie:

od 19.03.2012 do 20.04.2012

od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do16.00

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w biurze projektu: ul. 11 Listopada 2, pok. 105, 22-100 Chełm (decyduje data wpływu do biura projektu). Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można w biurze projektu: ul. 11 Listopada 2, pok. 105, 22-100 Chełm oraz pod numerem telefonu: 82 549 19 40

Więcej informacji na stronie LGD Ziemi Chełmskiej

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: