BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Grudzień 2012

Nigdy nie jest za późno…

Nigdy nie jest za późno na aktywność, twórcze i kreatywne spędzanie czasu wolnego, pełne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz pomoc innym. Udowodnili to seniorzy z Muratyna, którzy wspólnie z osobami niepełnosprawnymi wzięli udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” w Muratynie. Dla obu grup był to ciekawie i intensywnie spędzony czas, okazja do lepszego wzajemnego poznania, zdobycia nowych umiejętności a także rozrywki.

Podczas warsztatów rękodzieła powstawały przepiękne stroiki i ozdoby choinkowe, świąteczne smaki zdominowały warsztaty kulinarne, które pachniały piernikiem i rybą. Seniorzy integrowali się z młodzieżą niepełnosprawną podczas wycieczki do Kazimierza Dolnego, bawili się razem na Spotkaniu Andrzejkowym. W świąteczny nastrój wprowadziło wszystkich Spotkanie Wigilijne.

Zadanie „Nigdy nie jest za późno” realizowane było w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 i dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Marta Gęborys

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: