BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Czerwiec 2014

Noc Kultury na wózku

„Przygotowaniom tegorocznej Nocy Kultury towarzyszyła refleksja na temat tego, jak można umożliwić osobom poruszającym się na wózkach uczestnictwo w jak największej liczbie wydarzeń.

Istotnym działaniem na rzecz poprawy dostępności było szkolenie połączone ze spacerem trasą Nocy Kultury, przeprowadzone przez Macieja Augustyniaka (Fundacja Polska Bez Barier) i Agatę Etmanowicz (Fundacja Impact). By przekonać się, ile problemów osoby z niepełnosprawnościami mają na co dzień, grupa 20 wolontariuszy wsiadła na wózki i pokonała trasę Nocy Kultury. Przykrą i niewygodną puentą szkolenia było stwierdzenie, że wciąż wiele rejonów miasta jest niedostępnych dla wózkowiczów.

Efektem tego szkolenia jest specjalna mapa wydarzeń Nocy Kultury, uwzględniająca stopień dostępności miejsc dla osób poruszających się na wózkach. Którą można pobrać ze strony Nocy Kultury oraz otrzymać w punktach informacyjnych.

Mapa dostępności kultury

Mapa dostepnosci kultury

Dodatkowym ułatwieniem będzie niskopodłogowy „Autobus do sztuki” podróżujący co pół godziny po trasie Nocy Kultury wzdłuż Al. Unii Lubelskiej, ul. Zamojska, ul. Lubartowska i Al. Tysiąclecia. Podobnie wszystkie kursy bezpłatnej komunikacji nocnej będą odbywały się przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami autobusami niskopodłogowymi oznakowanymi naklejkami z logotypem PZU.

Przyznajemy, że to dopiero początek działań i podczas kolejnych wydarzeń chcielibyśmy rozszerzać system udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, nie tylko ruchowymi. Ciągle niewiele robi się w kierunku ułatwiania dostępu do kultury osobom niewidomym i niesłyszącym, ale mamy nadzieję, że problemy tych osób zaczną być dostrzegane przez większą grupę ludzi, co stanie się punktem wyjścia do wprowadzania daleko idących zmian. Noc Kultury zrzesza większość instytucji i organizacji działających w Lublinie, liczymy więc, że pobudzimy innych do refleksji również w ich codziennej pracy. Wszyscy mamy wiele do zrobienia.”

Informację otrzymaliśmy od:

Paulina Skipirzepa
Dział Komunikacji i Marketingu
Warsztaty Kultury w Lublinie
e-mail: p.skipirzepa@warsztatykultury.pl
tel.: 81 466 59 08
fax: 81 533 08 18
mobile: 607 755 595
www.warsztatykultury.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW