BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Październik 2013

Nowe przedszkole integracyjne w Lublinie

Od września 2013 roku, przy ul. Wolskiej 5a, prowadzi działalność Filia Przedszkola nr 12 w Lublinie z oddziałami integracyjnymi. Przedszkole mieści się w nowym budynku wybudowanym przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego, a wyposażonym w ramach projektu „Razem możemy więcej” i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budynek przedszkola przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Wszędzie łatwo podjechać np.; wózkiem. Nie ma schodków, ani innych barier. Na pierwsze i drugie piętro można wyjechać windą osobową. Jest też toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej.

Przedszkole  integracyjne 1

Dyrektorką przedszkola jest pani Sabina Borsuk zaś kadra opiekuńczo-nauczycielska składa się z następujących specjalistów: nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczyciela wspomagającego, są też logopeda i psycholog, a od października będzie etat dla fizjoterapeuty.

Przedszkole  integracyjne 2

Pod fachową opieką znajduje się 6 grup integracyjnych, każda po 20 dzieci. W każdej grupie jest od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych tzn. z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, a zajęcia poszczególnych grup odbywają się w oddzielnych pomieszczeniach.

Przedszkole  integracyjne 3

Są tu dzieci autystyczne, z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, z upośledzeniem umysłowym i ruchowym, oraz niedosłyszące. Jest ważne, że przedszkole może przyjąć jeszcze od 6 do 10 dzieci z niepełnosprawnością. Ważną informacją jest również to, że dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego są zwolnione z opłat czesnego.

Cztery posiłki, czyli pierwsze i drugie śniadanie, oraz obiad i podwieczorek spożywane są przez przedszkolaków w pięknej stołówce, a przygotowywane w znakomicie wyposażonej kuchni.

Przedszkole  integracyjne 4

W salach zabaw, gimnastycznej i doświadczania świata mogą odbywać się zajęcia między grupowe. Dla specjalistów są również przeznaczone przestronne gabinety.

Przedszkole  integracyjne 5

Placówka działa w godzinach od 6:00 do 17:00, natomiast zajęcia dydaktyczne, zabawy, spacery i wycieczki odbywają się między godziną 8:00, a 13:00.

Informacje na temat przedszkola przekazała mi, jak również oprowadziła mnie po budynku, bardzo sympatyczna pani wicedyrektor  Elżbieta Długopolska.

Stanisław Brzozowski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW