BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
17 Styczeń 2013

Nowe publikacje Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Nowe pozycje: czasopismo „Dziecko autystyczne” – tom XX nr.1 i książka „Inne, trudne, lecz nieobce”, wydawnictwa Krajowego Towarzystwa Autyzmu, pomogą nam zapoznać się z zagadnieniem problematyki autyzmu nie tylko, jako choroby w wymiarze biologicznym, lecz jako problemu osobistego i społecznego.

 

Czasopismo„Dziecko autystyczne”– zawiera prace napisane przez naukowców z prestiżowych polskich uczelni, specjalistów w dziedzinie psychologii rehabilitacji, takich jak Anna Szczęśniak- Cymerman z Uniwersytetu Warszawskiego czy Tadeusz Gałkowski z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Znajdziemy tutaj artykuły o takiej tematyce jak: Poczucie umocnienia, a style radzenia sobie ze stresem u matek dzieci z ASD; Przystosowanie społeczne dzieci z rozmaitym nasileniem autystycznego spektrum zachowań (ASD); Funkcjonowanie rodziny z małymi i dorosłymi dziećmi z ASD, Deficyty teorii umysłu a przystosowanie społeczne- opis przypadku; Wolontariat koleżeński- szansa na wsparcie osób z autyzmem; Efekty rehabilitacji dzieci z ASD- opis przypadków.

Czasopismo to można znaleźć na stronie www.kta.szczecin.pl w formacie pdf lub otrzymać od KTA.

Z kolei książka „Inne, trudne, lecz nieobce” jako informator Krajowego Towarzystwa Autystycznego, stanowi kompendium wiedzy o autyzmie, niezbędnej zwłaszcza dla matek dzieci z ASD oraz nauczycieli i pedagogów, mających pod opieką osoby autystyczne. W pierwszej części, zawiera informacje o symptomach, prawdopodobnych przyczynach i przebiegu choroby, w tym także jej odmiany: zespołu Aspergera. W części drugiej natomiast, porusza zagadnienia dotyczące diagnozy i terapii (zawiera opisy rożnego rodzaju terapii i pojęć z nimi związanych). Ponadto w części drugiej przedstawiono informacje o oddziałach Krajowego Towarzystwa Autyzmu na terenie całej Polski oraz o ich działalności i usługach pomocowych świadczonych przez nich.

Publikacja została sfinansowana ze środków PFRON i jest dostępna nieodpłatnie dla każdego zainteresowanego w najbliższym oddziale Krajowego Towarzystwa Autystycznego.

Łukasz Lewicki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: