BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 czerwiec 2016

Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

12 czerwca 2016 r. elektorzy (delegaci kół) na zjeździe w Warszawie wybierali nowe władze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – PSONI (do tej pory Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym).

Zjazd elektorów dotyczył wielu spraw – przyjęcia sprawozdań  za 2015 r., planu dalszych działań i  wyboru nowych władz – 15 osobowego Zarządu Głównego i 5 osobowej Centralnej Komisji Rewizyjnej, w związku z upływem kadencji. 12 czerwca na pierwszym swoim posiedzeniu ukonstytuowała się Centralna Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Przewodnicząca – Maria Lisek-Zięba ( Koło w Łęcznej)
 2. Sekretarz – Grażyna Nowakowska  ( Koło Aleksandrów Łódzki)
 3. członek –  Lucyna Cichoń (Koło Tarnów)
 4. członek –  Ewa Kowalska ( Koło Świdnica)
 5. członek  – Mieczysław Kowalczyk ( Koło Ostróda)

Natomiast Zarząd Główny wybrał tylko prezeskę Monikę Zima-Parjaszewską. Ukonstytuowanie Zarządu Głównego odbyło się 24 czerwca 2016 r. kiedy wybrano 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Zdjęcie

Skład Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną :

 1. Prezeska – Monika Zima-Parjaszewska
 2. WiceprezeskaJoanna Janocha ( Koło Krosno)
 3. Wiceprezeska – Barbara  Szczeglik ( Koło Kołobrzeg)
 4. Wiceprezes – Mariusz Mituś (Koło Jarosław)
 5. sekretarz – Radosław Piotrowicz ( Kolo Zgierz)
 6. skarbnik – Mariusz Bojarowski ( Koło Ostróda)
 7. członek –  Jolanta Borek ( Koło Radom)
 8. członek –  Jolanta Janik ( Koło Kamień Pom.)
 9. członek –  Zofia Pągowska ( Koło Warszawa)
 10. członek –  Przemysław Momot ( Koło Sargard)
 11. członek –  Wiktor Gałka ( Koło Nidzica)
 12. członek –  Andrzej Falkowski ( Koło Pruszków)
 13. członek –  Zbysław Owczarski ( Koło Wolbrom)
 14. członek –  Paweł Karniowski ( Koło Myślenice)
 15. członek –  Stanisław Ryłko ( Koło Miechów)

Zdjęcie

Prezydium ZG z Krystyną Mrugalską

 Na posiedzeniu określone zostały obszary kompetencji.  Poszczególni członkowie Zarządu Głównego  przypisani zostali do kół, gdzie mają wspomagać ich działania, służyć pomocą przez okres kadencji 2016-2020. Podczas posiedzenia miało miejsce wystąpienie Krystyny Mrugalskiej – prezeski honorowej PSONI. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie pani Krystyny, mówiono o kierunkach działania Stowarzyszenia.  Pani Mrugalska powiedziała między innymi „świadomość rodziców jest na zbyt niskim poziomie, należy prowadzić szkolenia, rozmowy z rodzicami, pracować nad tożsamością. Nie naprawimy intelektu, ale możemy poprawiać funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie. Stowarzyszenie to:

 • wspólnota
 • poczucie tożsamości
 • wzajemny szacunek
 • zaufanie
 • przepływ informacji
 • przepływ idei
 • możliwość prezentacji nowych myśli
 • podwyższanie własnego poziomu
 • profesjonalne zarządzanie
 • wzmacnianie osób NI
 • self adwokatura
 • edukacja
 • kształtowanie świadomości liderów, mediów, lokalnych społeczności
 • konwencyjne traktowanie osób NI – zmiana świadomości
 • rozwój i umacnianie stowarzyszania
 • wypracowanie mocnego miejsca dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Kolejny punkt posiedzenia to praca nad strategią Stowarzyszenia, opracowanie planu pracy na rok 2016. Mówiono też o sprawach bieżących i wniesionych, omówiono księgę znaku PSONI. Podczas posiedzenia Zarządu Głównego obecna była w roli obserwatora/doradcy przewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej.

 Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.

Henry Ford

Mechanizm sukcesu wyzwalany jest przez cel i plan działania, dzięki którym będziesz znajdował automatycznie i intuicyjnie, inspirujące właściwe rozwiązania. Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia. I trzymajmy się tego…

 Maria Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: